Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Informacje

Dodany: 2019-12-11
Kategoria: Inne

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące: systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa, wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty także miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie, tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa, podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne. Artykuł adresowany jest do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, controllerów. Artykuł jest prowadzony w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy mojego artykułu tutaj będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, zgrupowanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników co musi zawierać polityka rachunkowości mojego artykułu tutaj z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń również rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie mojego artykułu tutaj. Atrakcyjność mojego artykułu tutaj zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę mojego artykułu tutaj dodatkowo odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, komunalnych, budowlanych. Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Zespół Koszty według typów działalności. Zespół Przychody i koszty spojone z ich uzyskaniem. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa. Koszty działalności produkcyjnej. Koszty działalności handlowej. Koszty sprzedaży i działań marketingowych. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa. Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa. Zakładowy plan kont ujmowanie kosztów działalności. Rozliczanie kosztów. Klucze rozliczeniowe kosztów. Rozliczanie kosztów pośrednich. Kalkulacja kosztów robocizny. Kalkulacja kosztów zasobów. Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. System rachunkowości przedsiębiorstwa perspektywa księgowego i menedżera. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami. Koszty w zakładowym planie kont przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach. Dokumentacja polityki rachunkowości recepta zakładowego planu kont. Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa. Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Bieniaszewska Współautorka publikacji Sprawozdawczość budżetowa 2020-05-10

Badałem niektóre artykuły na tej stronie i myślę, że ta strona jest świetna! Nadal pisz.

Top